İnmenin 3 ana tipi vardır
İskemik inme.
Hemorajik inme.
Geçici iskemik atak (“mini-inme”)

İskemik İnme

Beyne oksijen bakımından zengin kanı sağlayan bir arter bloke olur, o bölgeye yeterli kan gitmezse iskemik inme oluşur. İskemik inmeler genellikle kan pıhtılarının oluşturduğu tıkanıklıklar nedeniyle oluşur.

Iskemik inme trombotik ve embolik olmak üzere iki tiptir. Trombotik inmede beyne kan sağlayan bir arterde bir kan pıhtısı (trombüs) oluşur ve o bölgeye giden kan akışını engeller.

Embolik inmede ise vücudun herhangi bir yerindeki bir kan pıhtısı veya başka bir madde (örneğin plak veya yağlı bir madde) kan yolu ile hareket ederek beyindeki bir artere ulaşır (Emboli). Arterdeki tıkanıklık kan akışını engelleyerek inmeye neden olur.

Tüm inmelerin yaklaşık % 85 ini iskemik inmeler oluşturmaktadır.

inme tipleri

Hemorajik inme

Beyinde bir arterin yırtılıp kanaması ile hemorajik inme oluşur. Sızan kanın oluşturduğu basınç beyin hücrelerinde hasara neden olur.

Hemorajik inmenin intraserebral ve subaraknoidal olmak üzere iki türü vardır. Intraserebral kanama, beynin içindeki bir kan damarının yırtılması veya kan sızdırması ile oluşur. Hemorajik inmelerin en sık rastlanan türüdür ve hipertansiyon bu tür kanamaların en sık görülen sebebidir.

Subaraknoid kanama, beynin yüzeyindeki kan damarlarının yırtılması veya kan sızdırması ile oluşur, kanama beyni saran zarların iç ve orta katmanı arasında gelişir. Anevrizma veya yüzeyel büyük damarların yırtılması sonucu oluşur.

Her iki tipte de sızan kan beyinde ve kafatasında basıncı arttırır ve bası altında kalan beyin hücrelerinde hasar ve ölüm oluşur.

Geçici iskemik atak (“mini-inme”)

Geçici iskemik ataklarda (GIA= “mini-inme”) inmelerden farklı olarak beyne kan akışı kısa bir süregenellikle en fazla 5 dakika süreyle bloke olur. Her ne kadar gerçek bir inme olmasa da geçici iskemik ataklar en az inme kadar önemsenmelidir.Çünkü:

Geçici iskemik ataklar gelecekteki inme için bir uyarı işaretidir.
Geçici iskemik ataklar aynı inme gibi acil bir tıbbi durumdur.
İnme ve GİA’lar acil bakım gerektirir. İnme belirtileri hissettiğinizde ya da çevrenizdeki birisinde belirtileri görürseniz hemen 112’yi arayın.
Belirtiler ilk ortaya çıktığında olayın geçici iskemik atak veya inme olup olmadığını ayırt edebilmenin hiçbir yolu yoktur.
 Geçici iskemik ataklara da iskemik inmeler gibi genellikle kan pıhtıları neden olur.
Geçici iskemik ataklar tedavi edilmezse 1/3’ü 1 yıl içinde , % 10-15’i ise 3 ay içinde büyük bir inme geçirir.

Bu nedenle geçici iskemik atakların tanınması ve tedavisi büyük bir inme riskini azaltabilir.

  <<  Nedir?        Belirti ve Bulgular>>

CEVAP VER

Yorumunuzu girin
İsminizi girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.