GEBELİK VE BRONŞİYAL ASTMA

 

Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ

 

 

reklam

Hayret Edeceksin: Öğrendikçe şaşıracak, şaşırdıkça öğrenmek isteyeceksin
Gebelikte oksijen tüketimi %25 kadar artar,bunda annenin vücut yüzeyinin giderek artması ve bebeğin enerji gereksinimindeki artış etkilidir.


Bebeğin Anne Karnında Oksijenlenmesi


Plasentadan ayrılan bebeğe ait göbek kordonundaki ven kanı, anne rahimi ven kanına eşit oksijen düzeyine sahiptir. Bebek nisbeten düşük oksijen miktarlarını normalde tolere eder. Bu toleresyan fetal hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesine ve Yüksek bebek kalp atımına bağlıdır.

Astmanın Gebelik Üzerine Etkisi


Astmatik olmayan ve astmatik gebelerde yapılan bir çalışmada astmalı grupta hamilelik esnasında çocuk ölümü, düşük doğum ağırlıklı bebek, erken doğum, gebelik toksemisi daha sık görülmüştür.


Gebeliliğin Astma Üzerine Etkisi


Gebelikte astımlı hastaların 1/3’ ü kötüleşir, 1/3’ ü hafifler, diğer 1/3’ ü de hiç değişmez.


Gebelik Sırasında Bulguların Artmasına Neden Olan Faktörler;


Progesteron artmasına bağlı aşırı solunum


Viral üst solunum yolu enfeksiyonunun fazla görülmesi


Bebeğe ait antijenlerle karşılaşma


Histamin vb. gib bazı maddelerin düzeylerinde artış

 
Mideden yemek bosuna geri kaçışta artış


Gebelik Sırasında Astma Bulgularının Düzelmesine Etki Eden Faktörler;
 

Kanda serbest kortizol düzeyinde artma.


Bronkomotor tonus ve hava yolu direncinde azalma.


Ig E yapımının azalması


Progesteron aracılığıyla bronşlarda açılma oluşması.


GEBELİKTE ASTMA TEDAVİSİ


Karşılaşılan en önemli belirsizlik tedavide hangi ajanların kullanılması gerektiğidir.


Astmanın süregen iltihabi seyirli doğası göz önüne alınarak iyi bir şekilde takib edilerek kullanıldığında; TEOFİLİN, SODYUM KROMOGLUKAT, İNHALE STEROİDLER, BETA 2 AGONİSTLERİN kullanımında sakınca yoktur. Akut alevlenmelerde bebekteki oksiyenlenme azalmasını önlemek için agressif tedavi yapılmalıdır,tedavide beta 2 agonist ve oksijen yer almalıdır. Gereğinde damardan, kabadan veya ağız yoluyla kortizon verilmelidir.


Gebelikte Astma ve İlişkili Durumlarda Kullanılması Önerilen İlaçlar ve Dozları
 

İLAÇ SINIFI

 

SPESİFİK İLAÇ

 

DOZ/UYGULAMA ŞEKLİ

 

Antienflamatuar Kromalin sodyum 4x2 puff inhalasyon
  Beclomethasone 2-5 puff/gün inhalasyon
  Prednisone

 

40 mg/gün  P.O. max–1 hf

 

Bronkodilatatör İnhale beta2 agonist LH de 4-6x2 puff/gün inh.
  Teofilin

 

serum düzeyi 8-12 mcg/ml olacak şekilde P.O.

 

Antihistaminik Chlorpheniramine 4x4 mg/gün P.O.
  Tripelennamine

 

4x25-50 mg/gün P.O.

 

Dekonjestan Pseudoephedrine 4x60 mg/gün P.O. nasal
  Oxymethazoline

 

damla 5 günden az

 

Öksürük Guaifenesin 4x2 ölçek/gün P.O.
  Dextromethorphan 4x2 ölçek/gün P.O.B.Gebelikte Akut Astma Tedavisi
 

Akut atakların genellikle 17. ve 24. haftalar arasında geliştiği, akut atakların tüm gebelik süresince uniform dağılmadığı ileri sürülmektedir.


Burun yolu ile oksijen 3-4 lt/dk


Nebulize beta 2 agonist bronkodilatatör; ilk 60-90 dk da 3 doza kadar
Kortikosteroid bağımlı olgularda başlangıçta ve 1.saatteki tedavi sonrasında düşük yanıt alınan olgularda başlangıç tedavisine ek olarak İV 6-8 saatte bir 1mg/kg metilprednizon (hasta düzeldikçe azaltılır).


Damardan aminofilin açısından değerlendirilir (genellikle sadece hastaneye yatırmak gerekiyorsa),eğer kullanılacaksa ;6 mg/kg yükleme dozu 0,5 mg/kg idame dozu Kan teofilin düzeyi 8-12 mikrogram/ml olacak şekilde sürdürülür.


Yukardaki tedavilere yanıt alınamıyorsa 0,25 miligram ciltaltına terbutalin vermek açısından değerlendirilir.
 


 •  

 • Menu

  Bacak Estetiği  
  Tüp Bebek-Bülent Tıraş  

   

   

   

  Yeniler

   Mutlaka Okuyun

   Hayret Edeceksin
  Parmaklarımızda kas varmıdır? Parmaklarımızda kas var mıdır?
  Parmaklarımız ıslanınca neden buruşur? Parmaklarımız ıslanınca neden buruşur?
  Yenilenen Vücudumuz Yenilenen Vücudumuz
   

   Yeni Konular

  Kampilobakter Enfeksiyonları

  Aileniz Yeterince Uyuyor mu?

   

   

  Kortikosteroidlerin (Kortizon) Yan Etkileri
  Hamilelikte Alerjik Hastalıkların Tedavisi
  Lateks Alerjisi
  Steroidler
  Alerjik Kişilerin Dikkat Etmesi Gereken Konular

   

  Çocuk Sağlığı Çok Okunanlar
  Alerji Çok Okunanlar

  Kortikosteroidlerin (kortizon)Yan Etkileri

  Kortizon günlük tıbbi uygulamada oldukça sık kullanılan ilaçlardan birisidir.

  Steroidler

  Steroidler, sürrenallerde Adrenokortikotrop hormon (ACTH) kontrolü altında kolestrol’den sentezlenen ve kana salınan hormon yapısında maddelerdir.

  Çocuk ve Alerjik Rinit (Bahar Nezlesi=Saman Nezlesi)

   Bahar aylarının başlaması ile nezlesi veya grip hali geçmeyen çocuklar anne ve babalarını oldukça endişenlendirir.

  Hamilelikte Alerjik Hastalıkların Tedavisi

  Alerjik hastalığın hamilelik, bebek ve doğum üzerindeki etkileri nelerdir?

  Alerji Anasayfa

        

  alt

  Gizlilik   l   Kullanım  l   İletişim  l   Reklam

  © 1999-2014 www.populermedikal.com

   

  Facebook'ta takip et        Twitter'da takip et       

   

  DİĞER SİTELERİMİZ

  Tıp Rehberi

  Sağlığınız

  Hayret Edeceksin

  Bilim Club

  Hayret Edeceksin TV