ZEHİRLENMELER

Dr.Süleyman Gökçen

Zehir, vücut tarafından emildiğinde, yutulduğunda, soluk ile içine çekildiğinde yada vücuda enjekte edildiğinde doku ve organ hasarına ve ölüme neden olabilen maddelerdir. (Sıvı, gaz veya katı).

 

Zehirlenmenin şekli ne olursa olsun, gerekli tam tıbbi bakımın yapılması için Zehirlenme Kontrol Merkezini aramalısınız. Ne ve ne kadar  zehir alındığını söylemeye hazırlıklı olun. Hastaya ancak Zehirlenme Kontrol Merkezi'nin direktifleri altında özel ilkyardım yapmalısınız. Gerekli güvenlik

önlemleri alındıktan sonra hastayı soluyarak aldığı maddenin bulunduğu yerden uzaklaştırınız.

 

Eğer Zehirlenme Kontrol Merkezine ulaşamazsanız derhal ACİL AMBULANS SERVİSİ (112)'yi arayın. Bir doktor tarafından söylenmedikçe hastayı kus-turmayınız.

 

 

Zehirlenmeler üç yol ile olur;

Solunum yolu

Sindirim yolu

Cilt yolu

 

Zehirlenme belirtileri;

Sindirim sistemi bozuklukları

Sinir sistemi bozuklukları

Solunum sistemi bozuklukları

Dolaşım sistemi bozuklukları

 

Sindirim yoluyla zehirlenmelerde ilk yardım:

Bilinç kontrolü (ABC)

Ağız çalkalanır,eller yıkanır

Kusturulmaz (zehir danışmayı arayın)

Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir

Tıbbi yardım istenir (112)

 

 

Solunum yolu ile zehirlenmelerde ilk yardım:

Temiz havaya çıkarın

Yaşamsal bulgular (ABC)

Yarı oturur pozisyon

Bilinç kapalı ise koma pozisyonu

Tıbbi yardım (112)

 

 

Cilt yoluyla zehirlenmelerde ilk yardım:

Yaşamsal bulgular (ABC)

Zehirli maddeyle temas önlenir

Giysiler çıkartılır

Bol suyla yıkanır (aksi belirtilmediyse) (15 dakika)

Tıbbi yardım (112)

 

Pek çok zehirlenme aşağıdakilerin yapılmasıyla önlenebilir:

1. Tüm ilaçları, temizleme maddelerini, otomobil bakım ürünlerini, ve  zehirli bitkileri kolayca ulaşılamaz veya kilitli yerlerde saklayınız.

2. İlaç kullanma talimatlarına tam olarak uyun. Çocukların açamayacağı paketleri isteyiniz. Kullanılmayan ilaçları imha edin. Çocuklara bir ilacı asla -şeker- diye isimlendirmeyin.

3. Tüm zararlı ürünleri, gıda maddelerinden ayrı saklayınız.

4. Zehirli maddelerin hepsini orijinal ambalajlarında muhafaza ediniz.

 

Zehirlenmeler için Genel İlkyardım rehberi:

1. Olay yerini ip uçları ve güvenlik açısından değerlendirin.

2. Gerekiyorsa hastayı zehirden uzaklaştırın.

3. Hastanın cevap vermesini kontrol edin (Bilinç düzeyi, soluk alma ve dolaşım)

4.Yaşamsal tehlike gösteren durumda yardım edin

5. Eğer hastanın şuuru yerinde ise, daha fazla bilgi almaya çalışın.

6. Zehirlenme Kontrol Merkezini veya Acil Ambulans Servisini (112) harekete geçirin.

Boş kabı, bitkiyi... tanımlama için telefonun yanına getirin.

 

 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfa Sağlık Bakanlığının 15503 sayılı izni ile yayınlanmış olan “Aktif İlk Yardım Kurs Kitabı” kaynak alınarak hazırlanmaktadır. Metin herkez tarfından alınabilir kullanılabilir.

Fotoğrafların izinsiz DİJİTAL VE BASILI kullanımlar için Derin Eğitim Danışmanlık Ltd.Şti. telif hakları kanunu ve diğer kanunlar uyarınca tazminat haklarını saklı tutar.