HEMOLİTİK ANEMİLER

Hemolitik Aneminin Tanısı

 

 

reklam

Hayret Edeceksin: Öğrendikçe şaşıracak, şaşırdıkça öğrenmek isteyeceksinHemolitik anemide tanı tıbbi ve ailesel geçmişi içeren ayrıntılı bir öykü, muayene bulguları ve tetkikler sonucu konur.

Birinci basamak hekimleri, hematologlar bazen genetik danışmanları tanıda aşama aşama yardımcı olabilirler.

Tıbbi Öykü ve aile geçmişi, geçirilen hastalıklar,kullanılan ilaçlar, kimyasallara maruz kalınıp kalınmadığı, bir tıbbi cihaz kullanılıp kullanılmadığı ayrıntılı olarak araştırılır.

Fizik Muayene de sarılık olup olmadığı, kalp atımları, solunum muayenesi, dalak muayenesi ve iç kanama olup olmadığını anlamak için gerekli pelvik ve rektal muayeneler yapılabilir.

Tıbbi tetkikler :


Tanının desteklenmesi ve hastalığın nedenin ve ağırlığının araştırılması için bir takım tetkikler yapılabilir:

Tam Kan Sayımı

Genellikle hemolitik aneminin tanısı için ilk yapılan tetkik hemogram da denilen tam kan sayımıdır. Hemogramda hemoglobin ve hematokrit değerleri ölçülür.Hemoglobinin veya hemotokritin düşük olması anemi belirtisidir.

Hemogramda ayrıca kandaki alyuvarların, akyuvarların ve plateletlerin (trombositlerin) sayısına da bakılır. Alyuvarların ortalama korpüsküler hacmi (büyüklüğü ) (MCV) aneminin sebebi hakkında bir ipucu verebilir.

Diğer Kan Testleri

Hemogram sonucu anemiyi destekliyorsa diğer bazı testleri de yapmak gerekebilir.

Retikülosit sayımı:

Kandaki genç alyuvarların sayımının yapıldığı bu testte kemik iliğinin doğru hızda alyuvar üretip üretmediği araştırılır.Hemolitik anemilerde hızla yıkılan kırmızı kan hücrelerini yerine koymak için kemik iliği normalden fazla çalışır ve testlerde retikülosit sayısı artar.

Periferik yayma:

Bazı tip hemolitik anemilerde alyuvarların şekilleri değişir ve bu mikroskopla tesbit edilir.

Coombs testi (antiglobulin testi veya AGT):

Hemolitik anemilerde alyuvarları yok etmeye yönelik antikorların (proteinler) oluşup oluşmadığını gösteren testtir.

Haptoglobin, bilirubin ve diğer karaciğer fonksiyon testleri:

Hemolitik anemilerde yıkıma uğrayan alyuvarlar kana hemoglobin salarlar. Hemoglobin, haptoglobin adı verilen kimyasala bağlanır. Kanda haptoglobin düzeylerinin düşük olması hemolitik anemi belirtilerinden biridir.

Hemoglobin yıkıldığında bilirubin ortaya çıkar. Kanda yüksek seviyelerdeki bilirubin, hemolitik aneminin bir belirtisi olabilir. Bazı karaciğer ve safra kesesi hastalıklarında da bilirubin yüksek düzeylerde olabilir. Yüksek bilirubin düzeylerinin sebebinin anlaşılabilmesi için karaciğer fonksiyon testleri yaptırmak gerekebilir.

Hemoglobin elektroforezi:

Kandaki farklı tip hemoglobinlere bakılan bu test anemi türünün belirlenmesinde yardımcı olur.

Paroksismal nokturnal hemoglobinüri (PNH) testleri:

PNH testlerinde protein eksikliği olan alyuvarlar belirlenebilir.

Osmotik frajilite testi:

özellikle herediter sferositoz tanısı koymak için normalden daha kırılgan (frajil)olan alyuvarların araştırıldığı bir testtir.

Glikoz 6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) eksikliği testleri:

G6PD eksikliğinde kandaki G6PD enzimine bakılır.

Kemik İliği Testleri

Kemik iliğinin sağlıklı olup olmadığını ve yeterli kan hücresi üretip üretmediğini gösteren testlerdir.Aspirasyon ve biyopsi olmak üzere iki türlü kemik iliği testi vardır:

Kemik iliği aspirasyonunda enjektörle kemik iliğinden az bir miktar sıvı çekilerek mikroskopta incelenir ve bozuk hücreler araştırılır.

Kemik iliği biyopsisinde ise bir iğne ile kemik iliğinden alınan küçük bir miktar doku kemik iliğindeki hücrelerin tiplerinin ve sayısının belirlenmesi amacıyla incelenir.

Kan testleri hemolitik aneminin sebebini gösteriyorsa, kemik iliği testlerine ihtiyaç olmayabilir.


Diğer Anemi Nedenlerini Araştırmak için Yapılan Testler

Böbrek yetmezliği,kurşun zehirlenmesi, vitamin veya demir eksikliği gibi aneminin diğer nedenlerine yönelik testlerin de yapılması gerekebilir


 

>>>>Hemolitik Aneminin Tedavisi
 


 


 

 Hemolitik Anemi Nedir?
 Hemolitik Aneminin Tipleri Nelerdir?
 Hemolitik Aneminin Nedenleri
 Hemolitik Aneminin Bulgu ve Belirtileri Nelerdir?
 Hemolitik Aneminin Tanısı
 Hemolitik Aneminin Tedavisi

 

 

Yararlanılan Kaynaklar:
 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/ha/

http://www.hematology.org/Patients/Anemia/Sickle-Cell.aspx

 

 

18.11.2014 

Menu

Bacak Estetiği  
Tüp Bebek-Bülent Tıraş  

 

 

 

Yeniler

 Mutlaka Okuyun

 Hayret Edeceksin
Parmaklarımızda kas varmıdır? Parmaklarımızda kas var mıdır?
Parmaklarımız ıslanınca neden buruşur? Parmaklarımız ıslanınca neden buruşur?
Yenilenen Vücudumuz Yenilenen Vücudumuz
 

 Yeni Konular

Kampilobakter Enfeksiyonları

Aileniz Yeterince Uyuyor mu?

 

 

 

 

Yeni Sayfa 1

 

Anestezi Çok Okunanlar
 
Nöroloji Çok Okunanlar

Her Unutkanlık Bunama mıdır?

Unutkanlık, kişinin etkinliklerinde kısıtlılığa yol açan ve beynimizin en önemli işlevlerinden biri olan bellek bozukluğu sonucu ortaya çıkan bir sorundur.

Baş Ağrısı Türleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

En büyük kısmını gerilim tipi baş ağrısı veya migren gibi kronik/epizodik (aralıklı) baş ağrıları oluşturur.

Baş Dönmesi Nedir ve Nedenleri Nelerdir?

Baş dönmesi bir hareket yanılsamasıdır. Hasta, olmayan bir hareketi varmış gibi algılamakta ve kendisinin ya da çevresinin hareket ettiğini zannetmektedir.

Bayılma (Senkop) ve Tedavisi

Bilincin ve ayakta durma yeteneğinin geçici olarak kaybolması ve ardından bu durumun kendiliğinden düzelmesi ile bayılma oluşmaktadır.

      

alt

Gizlilik   l   Kullanım  l   İletişim  l   Reklam

© 1999-2014 www.populermedikal.com

 

Facebook'ta takip et        Twitter'da takip et       

 

DİĞER SİTELERİMİZ

Tıp Rehberi

Sağlığınız

Hayret Edeceksin

Bilim Club

Hayret Edeceksin TV