ORTAK SORUMLULUK SU

SU HAYATTIR: Kirletmeyelim, Verimli Yönetelim..!

Prof.Dr. Muammer Kaya, Eskişehir-Osmangazi Üniversitesi

Teknoloji Araştırma Merkezi (TEKAM) Müdürü

e-posta: mkaya@ogu.edu.tr

 

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE (BM) GÖRE DÜNYA SU GERÇEKLERİ

 

•         Yeryüzünün %70’i su, bunun %97.5’i tuzlu su ve %2.5’i taze sudur. Taze suyun, %2.14’ü buzullarda, binde 6’sı yer altı, binde 0.9’u yüzey suyudur.

•         Kirli suların açtığı hastalıklardan her yıl 2.2 milyon insan ölüyor, her 8 saniyede bir bebek can veriyor.

•         Kirli su kurbanlarının çoğu gelişmekte olan ülkelerde. 1.2 milyar insanın içecek suyu yok.

•         Dünya nüfusunun üçte birinin, 2.4 milyar insanın, su arıtma tesisi yok.

•         Son yüzyılda dünya nüfusu 2 kat, su tüketimi ise 6 kat artmıştır.

•         Kalkınmakta olan ülkelerde sanayi atıklarının %70’i, kanalizasyonun %90’ı doğrudan su kaynaklarına verilmektedir.

•         Dünya nüfusunun %40’ı su sıkıntısı çekmektedir.

•         Ortalama 2 milyon ton atık her gün nehirlere, göllere ve derelere atılmaktadır.

•         1 lt atık su, 8 lt temiz su kirletmektedir.

•         Dünyada ortalama 12000 m3 kirlenmiş su var. Kirlenme engellenmezse 2050’de bu kirlilik 18000 m3’lük temiz suyun kaybedilmesine neden olacaktır.

•         Dünya tarım alanlarının %70’i çölleşme tehlikesi altında.

 

UNICEF: Beş Kişiden Biri Temiz Sudan Mahrum

 

•         1. En yoksul %20’lik kesim temiz içme suyundan mahrum.

•         2. Dünya nüfusunun %40 atık su arıtımından yoksun.

•         3. İçme suyu bulunur ve arıtma sistemi kurulursa pis sudan kaynaklanan salgın hastalıklardan ölen 1.6 milyon kişinin hayatı kurtulabilir.

•         4. Avrupa’da kişi başına günde 160 lt su tüketilirken, bu oran Somali’de 5-10 lt ve bu suya ulaşmak için kilometrelerce yol katedilmek zorunda.

•         5. UNICEF’e göre dünya’da her 8 saniyede bir çocuk susuzluk ya da uygun sıhhi tesis eksikliğinden ölüyor.

•         7. Kız çocukları suya ulaşmak için çok zaman harcadıklarından okula devam edememektedirler.

•         8. Beş yaş altı çocuklarda  ishalden günde 4500 çocuk ölmekte.

•         9. 2032’de dünya nüfusunun yarısı içecek su bulamayacak.

 

SU ve İNSAN

•         İnsan vücudu gün boyunca 2.5 lt su kaybeder. Kaybedilen su yerine konmazsa dehidrasyon tehditi oluşur. Erkekler günde 3 ve kadınlar 2.2 lt su almalıdır. Katı besinlerden günde 1 lt su alınır.

•         İdrarla su kaybı: 1-1.5 lt

•         Solunumla su kaybı: 0.35 lt

•         Terleme ile su kaybı: 0.5-1 lt

•         Dışkı ile su kaybı: 0.18 lt.

SU ZENGİNLİK ÖLÇÜTÜ OLMUŞTUR

•         Kişi başına düşen su miktarı 10000 mten fazla olan ülke SU ZENGİNİ,

•         Kişi başına düşen su miktarı 3000-10000 m3 olan ülke YETERLİ SUYU OLAN,

•         Kişi başına düşen su miktarı 1000-3000 m3 olan ülke SU SIKINTISI OLAN ÜLKE

•         Kişi başına düşen su miktarı 1000 m3 az olan ülke SU FAKİRİ ÜLKEDİR.

 

•         En çok suyu sahip 3 Ülke: Fransız Guinası (812 bin m3), İzlanda (609 bin m3) ve Guyana (317 bin m3).

•         En az suya sahip 3 Ülke: Kuveyt (10 bin m3), Gazze (52 bin m3) ve BAE (58 bin m3)

TÜRKİYE’DE SU

•         Unicef-2002’de Sağlıklı içme suyuna ulaşabilen nüfus %: kentte: %96, kırsal: %87, ort: %93.

•         Unicef-2002’de yeterli sanitasyon imkanlarına sahip nüfus %: Kentte: %94, kırsal: %62, ort: %83.

•         Türkiye’de kişi başına 1642 m3 kullanılabilir su potansiyeli ile SU SIKINTISI OLAN ÜLKE kategorisindedir.

•         Tüketilebilir yer altı/üstü su potansiyeli 110 milyar m3/yıldır.

•         2003’te sulamada 29.6, içme suyunda 6.2 ve sanayide 4.3 olmak üzere toplam 40.1 milyar m3 su tüketilmiştir.

•         Mevcut su potansiyelimizin %36.5 geliştirilebilmiştir.

•         BM Su Raporuna göre 2025’de büyük su sıkıntısı çekeceğiz.

•         21 yy ikinci yarısında komşularımız Orta Doğu ve Arap Yarımadasında büyük su sıkıntıları yaşanacak.

•         UNESCO’nun Dünya Su Gelişme Raporuna göre tatlı su kaynakları, temizliği, atık suyun işlenmesi açısından Türkiye Dünya’da 45/148. sırada.

•         Türkiye’de ekolojik dengeye katkı sağlayan 250 sulak alan var.

•         DSİ 50 yılda  558 baraj ve 42 gölet yapmıştır. İşletmeye açılan 135 HES 45151 GWh enerji üretiminde

 

SU YAŞAM İÇİN ZARURİDİR

Su sürdürülebilir kalkınma için özellikle doğal çevremizi korumak, fakirlik ve açlığı azaltmak için çok önemlidir. Su insan sağlığı ve iyi yaşam için vazgeçilmezdir.

 

•         Son yüzyılda SU kullanım hızı nüfus artış hızının iki katından fazla büyümüştür. Her ne kadar küresel SU kıtlığı olmasa da sayıları artan bir çok bölgede kronik SU azlığı yaşanmaktadır.

 

•         2025’de, 1.8 milyar insan mutlak SU kıtlığı ile karşılaşacak ve dünya nüfusunun 2/3’ü SU açısından sıkıntılı günler yaşayacaktır.

 

•         SUDA bulunurluk/arz ve talep dengesizliği, yer altı sularının bozulması yüzey sularının kirlenmesi, bölgesel rekabetler, bölgesel ve uluslar arası çıkar çatışmaları, SU konusunu her zaman ön plana çıkarmaktadır.

 

•         SUYA en fazla talep tarım için vardır. Tarıma dayalı fakir ülkelerde büyük ölçek SU geliştirme projeleri fakirliği azaltmada, besin emniyetinde, sellerden ve kuraklıktan korunma ve geniş iş alanları yaratmada çok önemlidir.

ORTAK SORUMLULUK SU

•         Temiz su hayattır, fakat fazla/kirli su felakettir.

•         Dünyada milyonlarca insan su kıtlığı ile karşı karşıyadır.

•         Her yıl milyonlarca çocuk sudan kaynaklanan hastalıklardan ölmektedir.

•         Bazı fakir ülkeler kuraklıktan çok sıkıntı çekmektedir.

•         Tarımda suyun verimi artırılmalıdır.

•       Kadın ve kızlar uzak mesafelerden su taşımaktan serbestleştirilmelidir.

•         Sanitasyon öncelikli olmalıdır.

•         Su yönetimine önem verilmelidir.

•         Tüm insanlara temiz ve emin su sağlanmalıdır.

•         21 yy’da yaşayabilmek için dünya su kaynakları dikkatli kullanılıp yönetilmelidir

•         Fakirlikle mücadelede: dünyada SU ve enerji çok önemlidir.

•         Dünyada gıda tüketimi önümüzdeki 25 yılda ikiye katlanacaktır. Bu sebeple daha çok SU depolanmalıdır.

•         Dünyada mevcut hidroelektrik potansiyelin %70’i halen değerlendirilmemek-tedir.

•         Hızlı nüfus artışı/gelişme ve iklimsel değişimler önemli çevresel problemler yarat-maktadır.

•         Su ve SU KİRLİLİĞİ ile ilgili bölgesel ve uluslar arası işbirliği artmalıdır.

•         SU kaynakları korunmalı ve bilinçli yönetilmelidir.

•         Türkiye su sıkıntısı çekilen bölgelere yakın olduğundan, sahip olduğu sınır aşan su potansiyelini doğru değerlendirmek zorundadır.

SONUÇLAR

•         LÜTFEN DOĞADA ZATEN TEMİZ OLAN SUYU KİRLETMEYELİM ve VERİMLİ KULLANALIM.

•         KALKINIRKEN DOĞAL KAYNAKLARIMIZI AZAMİ KULLANIP; GELECEK NESİLERE KORUYARAK AKTARMAYI GÖREV KABUL EDELİM.

•         SU ARITMA, SIFIR ATIK, TEKRAR KULLANIM ve GERİ DÖNÜŞÜME ÖNEM VERELİM.

 

Bu çalışma: 3-4 Haziran 2006 Çeküd ve İstanbul Bahçeli Evler Belediyesi tarafından İstanbul Polat Renaissance Hotel’de düzenlenen “Uluslararası Çevre Sempozyumunda” sunulacaktır.