İNMELERDE TANI

 

 

reklam

Hayret Edeceksin: Öğrendikçe şaşıracak, şaşırdıkça öğrenmek isteyeceksin


İnmelerde tanı belirti ve bulgular, tıbbi geçmiş, hastanın fizik muayenesi ve bazı test sonuçları ile konulur. Doktorunuz eğer bir inme düşünüyorsa inmenin türünü ve sebebini, etkilenen beyin bölümünü, inmenin beyin kanamasına bağlı olup olmadığını öğrenmek isteyecektir.

Tıbbi Geçmiş ve Fizik Muayene


Doktorunuz siz veya ailenizde yüksek kan basıncı , sigara kullanımı , kalp hastalığı ve geçirilmiş bir inme gibi inme için risk faktörler olup olmadığını sorgulayacaktır.Ayrıca belirti ve semptomların ne zaman başladığını da soracaktır.

Fizik muayenede doktorunuz zihinsel uyanıklığı, koordinasyon ve dengeyi , yüz, kollar ve bacaklarda uyuşma veya güçsüzlük, zihin bulanıklığı, konuşma ve görmede bir sorun olup olmadığını kontrol edecektir.

İskemik inmenin nedenlerinden biri olan karotis arter hastalığı olup olmadığını anlamak için bir steteskopla karotis arterlerinizi dinleyebilir.( Karotis arter hastalığında karotid arterlerde plak birikimi nedeni ile akımında azalma oluşur ve dinlemekle üfürüm duyulur.)

Tanıda kullanılan tetkikler:


Bilgisayarlı Tomografi

Beyin bilgisayarlı tomografisi beyninizin net, ayrıntılı fotoğrafını çekmek için x ışınları kullanan ağrısız bir testtir. Bu test genellikle inme şüphesi hemen sonra yapılır. Beyin tomografisinde inme, beyin hücrelerindeki hasar veya kanama görülebilir.Ayrıca belirtilere neden olabilecek diğer hastalıkların ayırıcı tanısında da kullanılır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme

Manyetik rezonans görüntüleme (MR) vücudunuzdaki organların ve yapıların resimlerini oluşturmak için mıknatıslar ve radyo dalgalarını kullanır. İnmenin beyin hücreleri ve beyin dokusunda yaptığı hasar ve değişiklikleri saptayabilir.

MR inme tanısında bilgisayarlı tomografi yerine veya ek olarak kullanılabilir.

Bilgisayarlı Tomografi Arteriogram ve Manyetik Rezonans Arteriogram

BT anjiyografi (BTA) ve manyetik rezonans anjiyografi (MRA) beyindeki büyük kan damarları gösterir. Bu testler kan pıhtısının yeri ve beynin kan akışı hakkında daha fazla bilgi verebilir.

Karotis Ultrason

Karotis ultrason karotis arter içinin resimlerini oluşturmak için ses dalgalarını kullanan ağrısız ve zararsız bir testtir. Karotisler beynine oksijen açısından zengin kan taşıyan ana damarlardır. Karotis ultrasonu karotislerin plaklarla daralmış veya bloke olup olmadığını gösterir.

Ayrıca karotid ultrason Doppler ultrasonu da içerebilir. Doppler ultrason kan damarları aracılığıyla hareket eden kanın hızını ve yönünü gösteren özel bir testtir.

Karotis Anjiyografi

Karotis anjiyografi karotid arterlerin içini göstermek için boya ve özel x ışınları kullanan bir testtir. Bu testte bir kateter genellikle kasık (üst uyluk) içindeki bir artere sokulur ve karotid arterlerden birinin içine kadar itilir.

Karotid arter içine bir madde (kontrast boya olarak adlandırılır) enjekte edilir ve görünür hale gelenarterlerin filmi x-ışını ile çekilir.

Kalp Testleri

EKG (Elektrokardiyografi)

EKG kalbin elektriksel aktivitesini kaydeden basit, ağrısız bir testtir. Test kalp atışlarının ve ritminin (sabit veya düzensiz) ne kadar hızlı olduğunu gösterir.EKG inme nedeni olabilecek atriyal fibrilasyon veya önceki bir kalp krizi gibi kalp sorunlarının tespitinde yardımcı olabilir.

  İnme Nedir?
  İnme Tipleri
  Belirti ve Bulgular
  Risk Faktörler
  İnmeyi Önleme
  İnmelerde Tanı
  İnmenin Tedavisi
  İnme Sonrası Yaşam

Ekokardiyografi
 

Ekokardiyografi ya da eko, kalbinizin resimlerini oluşturmak için ses dalgalarını kullanan ağrısız bir testtir. Test kalbinizin büyüklüğü ve şekli ve kalbinizin odaları ve kapakçıklarının ne kadar iyi çalıştığı hakkında bilgi verir.Aort ile kalp içindeki olası kan pıhtıları ve sorunları algılayabilir.

Kan Testleri

Doktorunuz ayrıca inme tanısına yardımcı olmak için kan testleri isteyebilir.

Kan şekeri testi ile kanınızdaki glikoz (şeker) miktarını ölçer. Bazen düşük kan şekeri düzeyleri inme benzeri belirtilere neden olabilir.

Trombosit sayımı kanınızdaki trombositlerin sayısını ölçer. Trombositler kanın pıhtılaşmasına yardımcı hücre parçacıklarıdır. Anormal trombosit düzeyleri kanama bozukluğu (yeterli pıhtılaşma olmaması) ya da trombotik bozukluğun (çok fazla pıhtılaşma) bir belirtisi olabilir.

Ayrıca pıhtılaşma zamanını ölçmek için kan testleri önerebilir.

 

                << İnmeyi Önleme        İnmenin Tedavisi>>


16.10.2014

Menu

Bacak Estetiği  
Tüp Bebek-Bülent Tıraş  

 

 

 

Yeniler

 Mutlaka Okuyun

 Hayret Edeceksin
Parmaklarımızda kas varmıdır? Parmaklarımızda kas var mıdır?
Parmaklarımız ıslanınca neden buruşur? Parmaklarımız ıslanınca neden buruşur?
Yenilenen Vücudumuz Yenilenen Vücudumuz
 

 Yeni Konular

Kampilobakter Enfeksiyonları

Aileniz Yeterince Uyuyor mu?

 

 

 

 

Yeni Sayfa 1

 

Anestezi Çok Okunanlar
 v
Nöroloji Çok Okunanlar

Her Unutkanlık Bunama mıdır?

Unutkanlık, kişinin etkinliklerinde kısıtlılığa yol açan ve beynimizin en önemli işlevlerinden biri olan bellek bozukluğu sonucu ortaya çıkan bir sorundur.

Baş Ağrısı Türleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

En büyük kısmını gerilim tipi baş ağrısı veya migren gibi kronik/epizodik (aralıklı) baş ağrıları oluşturur.

Baş Dönmesi Nedir ve Nedenleri Nelerdir?

Baş dönmesi bir hareket yanılsamasıdır. Hasta, olmayan bir hareketi varmış gibi algılamakta ve kendisinin ya da çevresinin hareket ettiğini zannetmektedir.

Bayılma (Senkop) ve Tedavisi

Bilincin ve ayakta durma yeteneğinin geçici olarak kaybolması ve ardından bu durumun kendiliğinden düzelmesi ile bayılma oluşmaktadır.

      

alt

Gizlilik   l   Kullanım  l   İletişim  l   Reklam

© 1999-2014 www.populermedikal.com

 

Facebook'ta takip et        Twitter'da takip et       

 

DİĞER SİTELERİMİZ

Tıp Rehberi

Sağlığınız

Hayret Edeceksin

Bilim Club

Hayret Edeceksin TV