6. Hastalık (Roseola) pembe-kırmızı cilt döküntüleri ve ateşle seyreden, çoğunlukla bebek ve çocukları etkileyen viral bir hastalıktır. Etken mikroorganizma insan herpesvirüs 6 (HHV-6) ‘dir ( bazen HHV-7 de neden olabilmektedir) Bu iki virüste daha çok bilinen Herpes Simpleks virüsü ile aynı aileden gelir ancak onun gibi uçuk ve genital herpes enfeksiyonlarına neden olmaz.

Roseola genellikle 3 ay- 4 yaş arasında ve özellikle de 6 ay-1 yaş arasında sık rastlanılan hafif seyirli bir virüs enfeksiyonudur. 4 yaşın üzerinde pek rastlanmaz. İlkbahar ve sonbaharda daha çok görülür, bazen yerel küçük salgınlar oluşturabilir. Hastalık bulaştıktan sonra belirtiler 5-15 gün sonra ortaya çıkar (inkübasyon süresi)

BİR BAKIŞTA 6. HASTALIK ROSEOLA


Roseola üç ay- altı yaş arasındaki çocukları etkileyen çok yaygın hafif viral hastalıklardan biridir.

Bir kaç saat ile üç beş gün sürebilen yüksek ateş ve sonrasında kırmızı deri döküntüleri ile seyreder.

Döküntü, bazen kızamık veya kızamıkçık ile karışabilir.

Rozeola da en büyük risk ateşin tetiklediği febril konvülziyon (havale) riskidir.

Tedavi seçenekleri bol sıvı, parasetamol, dinlenme ve evde bakımı içerir.

Belirtiler:

Roseola 39,4 – 40,6 derece arasında genellikle 2-3 gün süren, en fazla 8 güne kadar uzayabilen ani yüksek ateş ile başlar. Ateş başladığı gibi aniden normale döner. Bazen yüksek ateşe bağlı nöbetler gelişebilir. Kulak arkası ve boyunda lenf bezlerinde şişmeler görülebilir.Nadiren ensefalit ve hepatit gelişebilir.

Diğer belirtileri göz kızarıklığı, burun akması, huzursuzluk, sinirlilik,iştahsızlık, boğaz ağrısıdır.

Ateşin düşmesi ile birlikte pembe-kırmızı döküntüler başlar. Döküntüler önce gövde ve boyunda başlar, daha sonra yüz, kollar ve bacaklara yayılır. Kabuk hafifçe kaldırılırsa altında yara oluşabilir. Döküntüler birkaç saat ile 1-2 gün arasında sürebilir. Genellikle kaşıntı yoktur.

Hastalık genellikle bir haftada iyileşir. HHV-6 enfeksiyonlarının yaklaşık % 70 inde döküntü oluşmaz, sadece ateş vardır.

Bulaşma:

Roseola enfekte kişilerin burun ve boğaz sıvılarından damlacık yoluyla yayılır. Virüsü taşıyan bir kişi konuşurken, gülerken, hapşırırken veya öksürürken damlacık yoluyla virüsü yayar. Hastalık belirtileri başlamış olan çocuklardan ziyade henüz hastalık belirtileri başlamamış ancak enfekte olmuş çocuklar tarafından bulaştırılır.

Tanı:

Tanı genellikle 3 ay- 4 yaş arasındaki çocuklarda belirtilerin değerlendirilmesi, lenfadenopatilerin saptanması ile kolayca konur. Test yapılması nadiren gereklidir, ancak kültür veya serolojik testler ile tanı teyit edilebilir.

Tedavi:

6. Hastalık = Roseola’nın özel bir tedavisi yoktur ve genellikle profesyonel tedavi gerektirmez. Bir bakteri değil, virüs hastalığı olduğu için antibiyotiklerin faydası olmaz. Tedavi yüksek ateşin azaltılmasını amaçlar. Ateş tedavisinde asetaminofen,ibuprofen, ya da sünger banyoları kullanılabilir. İlaçların dozu için mutlaka doktorunuzun tavsiyelerine uyun.Reye sendromu riski nedeniyle aspirin vermeyin. Bol sıvı verilmesi uygundur.

6. Hastalık (Roseola) döküntüleri tedavi gerekmeden kendiliğinden kaybolur.

Ne zaman endişelenmelyim?

6. Hastalık (Roseola) genellikle zararsız bir viral enfeksiyondur. Ateşe neden olabilecek herhangi bir hastalık gibi, roseola da 1 ila 3 dakika süren kontrolsüz kas spazmları ve tepkisizlik olarak kendini gösteren havale nöbetlerine neden olabilir. Bu nöbetler ateşin kısa süre içinde hızla artması ile oluşur. Bu durum ortaya çıkarsa, 112’yi arayın veya en yakın acil servise gidin.

 Asetaminofen veya ibuprofen serin bir banyoya rağmen ateş düşmüyorsa,
Çok hasta görünümü devam ediyorsa
Sinirli ya da aşırı yorgun görünüyorsa
Döküntüler kötüleşiyorsa
Belirtiler şiddetleniyor, kötüleşiyor veya tahammül edilemez hale geliyorsa
Döküntüler 1 haftadan fazla sürüyor ve yeni döküntüler çıkıyorsa
Bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Olası Komplikasyonlar

Aseptik menenjit (nadir)
Ensefalit (nadir)
Febril nöbettir
Döküntüler bazen kızamık veya kızamıkçık ile karışabilir.
Bazen kulak enfeksiyonlarına yol açabilir.

Önleme

 

Dikkatli el yıkama Roseola neden virüslerin yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir.Bunun dışında yayılmasını önlemek için bilinen hiçbir yol yoktur.Enfeksiyon bir kez geçirildiğinde kalıcı bağışıklık sağlamaz. Seyrekte olsa Roseolanın tekrarladığı görülmüştür.

http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/tc/roseola-topic-overview

http://www.merckmanuals.com/professional/pediatrics/miscellaneous

_viral_infections_in_infants_and_children/roseola_infantum.html?qt=roseola&alt=sh

http://emedicine.medscape.com/article/219019-overview

http://www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcarticles.nsf/

pages/Roseola_infantum

http://www.patient.co.uk/health/Roseola.htm#

CEVAP VER

Yorumunuzu girin
İsminizi girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.