SORU: Sayın Orhun, Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü olarak inşaat sektörünü, bölümümüzün programı çerçevesinde inceleyen bir dizi araştırma projesine başladık. Projenin işçi sağlığı ve iş güvenliği ayağını, ergonomi hocası olarak üstlenmiş bulunuyorum.

Sayın Orhun, inşaat sektörüne ait (özellikle kazalanma ve yaralanmalara ilişkin) elinizde bilgi ve belge bulunur mu? Bu konuda iletişime geçebilirsek çok memnun olurum.

Saygılarımla .
Dr. Derya Sürekli

inşaat iş kolu

CEVAP: İnşaat sektörü iş kazalarının en çok olduğu bir alan. Özellikle sigortasız ve mevsimlik işçi çalıştırmanın yoğun olduğu inşaat sektöründe meydana gelen iş kazaları, gerçekte SSK iş kazaları istatistiklerinin çok çok üzerinde seyrediyor.

Ülkemizde inşaat işkolunda iş güvenliğini sağlamak üzere hazırlanmış özel bir önetmelik var adı: “Yapı İşlerimde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”. Eğer inşaat, tünel gibi hizmetleri de içeriyor ise ek olarak “Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük” devreye giriyor.

Saydığımız iki tüzük ile birlikte “İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”,” İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük”, “İşyeri hekimlerinin Görev ve Yetkileri Hakkıdaki Tüzük”, “Ağır ve Tehlikeli İşer Tüzüğü”, “Makina Koruyucuları Yönetmeliği”, “Gürültü Yönetmeliği”, “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” ve benzeri yasal düzenlemelere değişik aşamalarda ihtiyaç duyuluyor.

İnşaat işkolu ile ilgili üzerinde durulması gerekli başlıkları şöyle sıralayabiliriz;

A. Çalışma alanının güvenliği:

İşyeri düzeni

İnsan ve cisimlerin düşmesine karşı alınacak önlemler.

Yangından korunma

Aydınlatma.

B. Kalıp ve İskeleler.

Bir ve iki sıra dikmeli iskeleler

Asma iskeleler

Çelik borulu iskeleler

C. Kaldırma araçları

D. İş makinaları

E. Kazılar, toprak işleri, tüneller, yeraltı çalışmaları

F. Yüksekte yapılan işler.

G. Merdivenler

H. Yıkım işlemleri

J. Elektrik işleri

K. Sağlık tehlikeleri, ilk yardım, sağlık hizmetleri, işyeri hekimliği

L. Tehlikeli maddeler.

M. Kişisel koruyucular

N. İçme suları, sosyal tesisler

O. İş Kazaları

Görüldüğü gibi inşaat sektöründe ii kazalarına neden olan faktörler oldukça fazla.

Kullanılan her makina, yapılan her iş işin özel iş güvenliği kurallarının yazılması ve uygulanması gerekli. Bu nedenle iş güvenliği uzmanına gereksinim hayati bir önem aşıyor.

Diğer bir anlamda iş riski analizinin hayati bir rolü var.

CEVAP VER

Yorumunuzu girin
İsminizi girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.