İnmelerde tanı belirti ve bulgular, tıbbi geçmiş, hastanın fizik muayenesi ve bazı test sonuçları ile konulur. Doktorunuz eğer bir inme düşünüyorsa inmenin türünü ve sebebini, etkilenen beyin bölümünü, inmenin beyin kanamasına bağlı olup olmadığını öğrenmek isteyecektir.

Tıbbi Geçmiş ve Fizik Muayene

Doktorunuz siz veya ailenizde yüksek kan basıncı , sigara kullanımı , kalp hastalığı ve geçirilmiş bir inme gibi inme için risk faktörler olup olmadığını sorgulayacaktır.Ayrıca belirti ve semptomların ne zaman başladığını da soracaktır.

Fizik muayenede doktorunuz zihinsel uyanıklığı, koordinasyon ve dengeyi , yüz, kollar ve bacaklarda uyuşma veya güçsüzlük, zihin bulanıklığı, konuşma ve görmede bir sorun olup olmadığını kontrol edecektir.

İskemik inmenin nedenlerinden biri olan karotis arter hastalığı olup olmadığını anlamak için bir steteskopla karotis arterlerinizi dinleyebilir.( Karotis arter hastalığında karotid arterlerde plak birikimi nedeni ile akımında azalma oluşur ve dinlemekle üfürüm duyulur.)

iskemik inme

Tanıda kullanılan tetkikler:

Bilgisayarlı Tomografi 

Beyin bilgisayarlı tomografisi beyninizin net, ayrıntılı fotoğrafını çekmek için x ışınları kullanan ağrısız bir testtir. Bu test genellikle inme şüphesi hemen sonra yapılır. Beyin tomografisinde inme, beyin hücrelerindeki hasar veya kanama görülebilir.Ayrıca belirtilere neden olabilecek diğer hastalıkların ayırıcı tanısında da kullanılır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme

Manyetik rezonans görüntüleme (MR) vücudunuzdaki organların ve yapıların resimlerini oluşturmak için mıknatıslar ve radyo dalgalarını kullanır. İnmenin beyin hücreleri ve beyin dokusunda yaptığı hasar ve değişiklikleri saptayabilir.

MR inme tanısında bilgisayarlı tomografi yerine veya ek olarak kullanılabilir.

Bilgisayarlı Tomografi Arteriogram ve Manyetik Rezonans Arteriogram

BT anjiyografi (BTA) ve manyetik rezonans anjiyografi (MRA) beyindeki büyük kan damarları gösterir. Bu testler kan pıhtısının yeri ve beynin kan akışı hakkında daha fazla bilgi verebilir.

Karotis Ultrason

Karotis ultrason karotis arter içinin resimlerini oluşturmak için ses dalgalarını kullanan ağrısız ve zararsız bir testtir. Karotisler beynine oksijen açısından zengin kan taşıyan ana damarlardır. Karotis ultrasonu karotislerin plaklarla daralmış veya bloke olup olmadığını gösterir.

Ayrıca karotid ultrason Doppler ultrasonu da içerebilir. Doppler ultrason kan damarları aracılığıyla hareket eden kanın hızını ve yönünü gösteren özel bir testtir.

Karotis Anjiyografi 

Karotis anjiyografi karotid arterlerin içini göstermek için boya ve özel x ışınları kullanan bir testtir. Bu testte bir kateter genellikle kasık (üst uyluk) içindeki bir artere sokulur ve karotid arterlerden birinin içine kadar itilir.

Karotid arter içine bir madde (kontrast boya olarak adlandırılır) enjekte edilir ve görünür hale gelenarterlerin filmi x-ışını ile çekilir.

Kalp Testleri

EKG (Elektrokardiyografi)

EKG kalbin elektriksel aktivitesini kaydeden basit, ağrısız bir testtir. Test kalp atışlarının ve ritminin (sabit veya düzensiz) ne kadar hızlı olduğunu gösterir.EKG inme nedeni olabilecek atriyal fibrilasyon veya önceki bir kalp krizi gibi kalp sorunlarının tespitinde yardımcı olabilir.

Ekokardiyografi

Ekokardiyografi ya da eko, kalbinizin resimlerini oluşturmak için ses dalgalarını kullanan ağrısız bir testtir. Test kalbinizin büyüklüğü ve şekli ve kalbinizin odaları ve kapakçıklarının ne kadar iyi çalıştığı hakkında bilgi verir.Aort ile kalp içindeki olası kan pıhtıları ve sorunları algılayabilir.

Kan Testleri

Doktorunuz ayrıca inme tanısına yardımcı olmak için kan testleri isteyebilir.

Kan şekeri testi ile kanınızdaki glikoz (şeker) miktarını ölçer. Bazen düşük kan şekeri düzeyleri inme benzeri belirtilere neden olabilir.

Trombosit sayımı kanınızdaki trombositlerin sayısını ölçer. Trombositler kanın pıhtılaşmasına yardımcı hücre parçacıklarıdır. Anormal trombosit düzeyleri kanama bozukluğu (yeterli pıhtılaşma olmaması) ya da trombotik bozukluğun (çok fazla pıhtılaşma) bir belirtisi olabilir.

Ayrıca pıhtılaşma zamanını ölçmek için kan testleri önerebilir.

                << İnmeyi Önleme        İnmenin Tedavisi>>

CEVAP VER

Yorumunuzu girin
İsminizi girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.